فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
لويزان   تعداد مورد های یافته شده : 3122 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
لويزانمختلف902سنگ0450,000,0005,000,000آپارتمانفروش1396/10/26
لويزانسوم1503سنگ5230,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/10/24
لويزاندوم1402سرامیک4150,000,0000دفتر كاررهن1396/10/21
لويزانساير00سایر1003,000,000,0000كلنگيفروش1396/10/20
لويزانچهارم1753سنگ10250,000,0000آپارتمانرهن1396/10/18
لويزانششم1623لمینت100250,000,0000آپارتمانرهن1396/10/18
لويزانساير00سایر10007,000,000كلنگيفروش1396/10/16
لويزانساير00سایر25500كلنگيفروش1396/10/13
لويزاناول732سرامیک600آپارتمانفروش1396/10/11
لويزانساير00سایر25506,200,000كلنگيفروش1396/10/11
لويزانساير00سایر25506,000,000كلنگيفروش1396/10/9
لويزاندوم1573سنگ15900,000,0005,730,000آپارتمانفروش1396/10/5
لويزاندوم1402سنگ2035,000,0002,000,000دفتر كاراجاره1396/10/4
لويزانساير00سایر10006,000,000كلنگيفروش1396/10/4
لويزانساير00سایر10005,500,000كلنگيفروش1396/10/4
لويزانششم1653پارکت0255,000,0000آپارتمانرهن1396/10/4
لويزانچهارم1763سنگ1000آپارتمانفروش1396/9/29
لويزانسوم1753سرامیک300آپارتمانفروش1396/9/29
لويزانساير00سایر2551,800,000,0000كلنگيفروش1396/9/25
لويزاندوم611سرامیک900آپارتمانفروش1396/9/21
لويزاناول601سرامیک040,000,0001,600,000دفتر كاراجاره1396/9/21
لويزاندوم1783سرامیک01,068,000,0006,000,000آپارتمانفروش1396/9/21
لويزانمختلف902سنگ0450,000,0005,000,000آپارتمانفروش1396/9/19
لويزانساير00سایر25500كلنگيفروش1396/9/19
لويزاندوم1402سرامیک4150,000,0000دفتر كاررهن1396/9/19
لويزانسوم1653سرامیک21,072,500,0006,500,000آپارتمانفروش1396/9/16
لويزانچهارم1753سنگ10250,000,0000آپارتمانرهن1396/9/14
لويزانساير00سایر10007,000,000كلنگيفروش1396/9/14
لويزانسوم1503سنگ5230,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/9/13
لويزانمختلف1753سرامیک006,500,000آپارتمانفروش1396/9/13
لويزاناول1753سنگ01,435,000,0008,200,000آپارتمانفروش1396/9/13
لويزانساير00سایر1003,168,000,0009,000,000كلنگيفروش1396/9/11
لويزانساير00سایر25506,000,000كلنگيفروش1396/9/8
لويزانساير00سایر1003,000,000,0000كلنگيفروش1396/9/6
لويزاندوم1603گرانیت01,200,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/9/2
لويزانسوم1503سنگ5200,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/8/25
لويزانسوم1303سرامیک9910,000,0007,000,000آپارتمانفروش1396/8/25
لويزانپنچم1263سنگ800آپارتمانفروش1396/8/25
لويزانچهارم1303سرامیک0975,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/8/25
لويزانسوم1322سنگ5924,000,0007,000,000آپارتمانفروش1396/8/24
لويزانساير2100سنگ0300,000,00020,000,000مغازهفروش1396/8/23
لويزاناول501سرامیک22130,000,0002,600,000آپارتمانفروش1396/8/22
لويزاناول711سرامیک19350,000,0004,929,577آپارتمانفروش1396/8/22
لويزانششم1623لمینت100250,000,0000آپارتمانرهن1396/8/22
لويزاندوم621سنگ7520,000,0008,387,097آپارتماناجاره1396/8/22
لويزانچهارم2303سنگ51,610,000,0007,000,000آپارتمانفروش1396/8/21
لويزاناول802سنگ625,000,0002,000,000آپارتماناجاره1396/8/20
لويزانسوم1753سرامیک300آپارتمانفروش1396/8/20
لويزانچهارم1763سنگ700آپارتمانفروش1396/8/20
لويزانسوم1952سرامیک251,053,000,0005,400,000آپارتمانفروش1396/8/17

     صفحه 1  از 63          
لويزان واقع در منطقه ۴ شهرداري تهراناز دهكده‌هاي قديمي شميران، از شمال به ازگل، از جنوب به تپه‌هاي شمس‌آباد، از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود
لويزان در لغت به معني محل غله كوفته و هنوز از كاه جدا نشده است. در تركيب له آويزان به معني محل تهيه شراب انگوري است و تلفظ آن به صورت لويشان در فرهنگ نامه‌هاي فارسي آمده است.
شغل اهالي محل در دوران گذشته علاوه بر زراعت و گاوداري، اشتغال در كارخانه اسلحه سازي و صنايع نظامي بوده و خانه‌هاي سازماني لويزان، معروف به «چهارصد دستگاه»، مخصوص كارمندان ارتش و صنايع دفاع است كه در شمال اين منطقه واقع است. دكتر منوچهر ستوده درباره لويزان مي‌نويسد:
لويزان از دهكده‌هاي قديمي شميران و در شمال شرقي مبارك‌آباد است. در شش كيلومتري شرق تجريش است و از شمال به ازگل و از جنوب به شمس‌آباد و از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود. اراضي اين ده متعلق به آقاي هروي(بصيرالدوله) است. جمعيت اين ده ۸۵۷ تن مرد و ۴۵۵ تن زن است كه جمعاً به ۱۳۱۲ تن مي‌رسند و بيشتر افراد بومي هستند. در جنوب شرقي ده تپه‌اي است كه گورستان عمومي ده است و مرقد امام زاده‌اي بر بالاي تپه است. محصولات اين دهكده غلات و حبوبات است. توت فرنگي و گيلاس دارد. محلي‌ها به گاوداري مشغولند. آب بهاره رودخانه شاه آباد به اين جا مي‌رسد و اهالي از آن استفاده مي‌كنند. در شرق اين آبادي چهارصد دستگاه ساختمان براي كارمندان و درجه داران ارتش ساخته شده است
همچنين در كتاب تهران در گذشته و حال آمده است: اراضي لويزان قسمتي در محدوده ۲۵ ساله افتاده و قسمتي خارج از محدوده است. جمعيتش در فرهنگ جغرافيايي ايران ۵۰۸ تن، و در فرهنگ آبادي‌هاي كشور ۱۹۱۰ تن در۳۸۰ خانوار ذكر گرديده است. سبب اين اختلاف توسعه روزافزون اين آبادي است. شغل اهالي زراعت است و جمعي در مهمات سازي كار مي‌كنند
دو رشته قنات موجود كه باغ‌هاي منطقه را سيراب مي‌كرده است، عبارت است از قنات مبارك‌آباد و حاج قاسمي. حمام قديمي لويزان هنوز هم به صورت گذشته به دو صورت عمومي و خصوصي بر پا است.
از مكان‌هاي مهم لويزان مي‌توان از امامزاده پنج تن، پارك جنگلي لويزان٬باغ پرندگان تهران بوستان جنگلي ياس و شهرك اميد نام برد.
امام زاده لويزان در كتاب جغرافياي تاريخي شميران اين گونه معرفي شده است:
بر فراز تپه‌اي كه در مشرق جاده بين تهران و كوه پايه‌هاي شمال شرقي شهر قرار دارد، آن جا كه آبادي شمس‌آباد تمام مي‌شود و خانه‌ها و باغ‌هاي لويزان آغاز مي‌گردد، بقعه‌اي به نظر مي‌رسد كه ساختمان اصلي آن بنا ي چهارگوشي با پوشش گنبد ي است به طول و عرض خارجي قريب ده متر و محوطه داخلي آن از هر طرف بيش از هفت متر است. اصل بقعه يقيناً بناي قديمي ساده بوده كه تقريباً به همان حال نگهداري شده است و در عهد قاجاريه بر چهار طرف آن ايوان ساده افزوده روي تمام بنا را شيرواني زده‌اند. مطابق آنچه از زيارت نامه اين بقعه به زحمت بر مي‌آيد. اين جا مرقد چهار برادر به نام‌هاي سالم، ابوطالب، رضا و رحيم پسران شيث فرزند كاظم فرزند علي بن الحسين زين العابدين مي‌باشد. ضريح مشبكي به طرز موسوم به جعفري و سبز رنگ به طول كمتر از سه و عرض بيش از دو متر دارد و اهميت صنعتي و تاريخي در اين بقعه مشاهده نمي‌شود ولي موقعيت زيبا و منظره دل پسند آن كه مشرف به‌آبادي‌هاي مختلف شميران است جلب توجه مي‌نمايد
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارون


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com