اجاره آپارتمان در تهران (1203) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

دستورنقشه+فيش (4) +1150 (49) مالك بالكن (1) 1خ+12متر (4) وام+114م (1) 3و2خواب+1واحد135متري (1)
10م ت+600ه ت (3) زيرهمكف300+ /5 (2) قيمت1/500م+ / /7م (1) 50م ت+2م ت (2) وام+190م (1) روز+سوئيت (4)
+2مغازه15متري (1) 4خ+2واحد170متري (3) ط2+اتاق (2) 1خ+3تا35متري (1) +8واحد185متري (11) 27+12متر (2)
وام+14/500م (3) 35+50م (3) 45+/17 (1) 350+ / /10م (13) 3=500هزار+40م (2) سالن+26متر (2)
مسكوني+100متر (4) =450+20م (2) شيك طبقه (1) دارد+90متر (15) 360+10م (2) 3خ+6واحد143متري4خ (2)
+تجاري/هر (19) 15م ت+450ه ت (4) قيمت1/100م+15م (1) نقد+14 (15) 3+35م (312) 7=1/200م+20م (38)
رهن+415م (1) 10م+400هزار (9) 30+6500 (1) 25م ت+400ه ت (1) مجرد1م+180م (1) ساخت4ط+12متر (3)
40/م+2/م (1) هواساز يا4/500م+200م (1) خواب? (3452) پاركينگ (47177) +2سالن (11) 20+100 (1)
تا20م+550هزار حياط (1) نقد+8م (8) مشا واحدهاي64+65متري (1) 35+500 (1) 500+15 (11) رهن+175م (6)
باشگاه+82متر (3) تجاري+42 (4) وام+130م (4) 6200? (9) تا50م+800هزار (1) مسكوني30م+3500م (1)
2خ+40متر (8) +پيلوت114متري (4) ياقيمت2م+80م (1) 4=200هزار+40م (1) 220متري+1 (1) +27مترتجاري (1)
?انباري (11270) وديعه+ (918) 6م+700هزار (3) وام+390م (2) يا1/800م+100م (1) تبديل ياقيمت2م+30م (2)
200هزار+200م (1) 1/200+15 (2) 3واحد60متري1خ+3تا80متري2خ+2تا150متري (7) 60م ت+450ه ت (1) 170+180+190 (1) 33نقد+20وام+15رهن حياط (1)
است (6649) 130متري=200هزار+120م (1) 800+35 (1) 25+/8 (18713) 2+نصف (2768) 5+700 (500)
اداري (121468) +150اجاره قابل (1) 8+31/200 (1) سازه (57) 5قيمت1/200م+25م (1) 800+ / /30م (1)
+مغازه120متري (2) =9م+50م (7) شده قابل (1) السهم? (1219) پيش 16متري400+5م (1) 3/250+رهن27م (3)
قيمت1100دلار+10م (1) يا600+ / /25م (2) مشا يا10م+800هزارت (1) +10مترفضاي (2) 2واحد80م+2واحد90م (1) 13م+600هزارت (1)
95+105+125 (2) كامل (61759) فوری بازسازی (1) 25م+100هزار (1) 15م+500هزار (2) +09353624845 (2)
دكور+25م (1) +150متر (432) 5م ت+500000ه (1) قيمت100متري=3م+50م (2) +700م (30) ياقيمت3م+100م (1)
17+25 (2) 200+ / /2م (3) 12متري=3/200م+20م (1) مستاجر+38م (1) دارد قيمت185متري4/500م+50م (2) زمين+111متر (1)
30مترمشاعات قيمت18متري1م+50 (1) 80+90+100 (3) اداري=2/500م+70م (2) 50م+3م (3) 2خ+1واحد60و1واحد68متري (1) قيمت18م+150م (1)
فلت+25متر (1) رهن+120000000تومان (1) 2=4/500م+70م (24) مسكوني+4ط (2) +88040240 (1) كلا6واحد (96)
يا10م+700هزارت حياط (1) يا300+ / /25م (1) موجود13م+600هزار (1) مستاجر+100م (6) 20م ت+200ه ت (5) 750+ / /20م (2)
+زيرزمين170متري (6) اداري50م+15م تخليه (1) انبار? (11666) +1/800 (2) نقشه با (1) پاركينگ15+400ه (1)
برگ قابل (1) 3خ+3تا172متري (4) 10م+500هزار (7) 360+420متر (1) 5طبقه+همكف+ (1) تا20م+800هزار (1)
قيمت175متري7م+400م (1) 20م+500 (8) 5خ+1واحد210متري (2) +2دهنه (4) همكف200+ / /2م (1) 3م+450هزار (1)
هماهنگي? (95763) رهن+67م (2) 900++/7 (233) يا1م+55م (1) مشا 5واحد70متري2خ+5تا120متري (3) يل20+6500رهن (1)
+5م ت (2) +5واحد102متري (1) همكف60متر+100متر (2) 300+60رهن (1) 100متري=1/800م+30م (1) 2بر ياقيمت2م+60م (2)
17م ت+360ه ت (1) وام+400م (1) قدرالسهم (11208) +مغازه8متري (1) مشا ط4موجود7م+700هزار (1) 7م+850هزار (1)
25م+250ه ت (1) مالك پادياب(02144426522( (1) آفتابگير راه (1) +64مترزيرزمين (1) 1+750 (195) 125م+800هزار (1)
235میلیون (1) 09355538770 (1) 44061437 (3) 7/19+50 (1) +650+000 (1) سبزيجات سرقفلي قيمت (1)
مدارس تخليه 4 (1) 800+ / /5م (4) مترزيرزمين+40مترسوئيت (1) مدت5م+2م (1) اجاره+ (538530) +350+000 (1)
طبقه8+سوئيت50متري (1) مغازه? (201341) 30م ت+500ه ت (3) يا250+ / /3م (1) =5م+20م (9) +15 (34056)
65متري=1/500م+30م (1) آپارتمان? (1284678) +1واحد125متري (10) 11 5* (185) +36مترسوئيت (2) 1/300هزار+30م (3)
3+200 (3158) سرقفلي? (65661) 5م+1 500م (1) 1/800+250 (2) +1م ت (19) 1خ+1واحد123متري (1)
24ساعته? (17) 1/600م+ / /20م (2) ط2موجود (1183) 1/400م+5م (3) ?ط2موجود (1183) 430+ / /5م (2)
جداگانه? (2885) +3+200 (5) واحد? (117409) 16+19 (1) ملكيت? (32195) مغازه+41متر (3)
فلت+6واحد (1) +5واحد125متري (1) +8واحد98متر (1) +1باشگاه357متري (2) 30+16متري (1) 150متري=15م+50م (1)
95? (2067) ساز? (3020) +12/5 (49170) وام+125م (3) 110متري=1/800م+10م (1) +4واحد150متري (2)
09123179919+22115367 (1) متراژ+بالكن=114متر (1) 1/750م+35م (1) 90/12+10 (1) 107م ت+ (9) متري+30 (75)
قيمت150متري=16/500م+60م (1) 1/500+20م (13) وام+47م (1) نقد+33م (7) 110+115+120+125 (4) 3و2خ+1واحد160متري (6)
قيمت8/500م+200م (2) است داراي (2) +170متر (134) 2خ+5واحد115متري (2) 1+200+00+30 (1) +1واحد170متري (19)
800هزار+40م (4) بازسازي+دوبلكس (587) 100+000 (8) نظير بازديد=خريد فروشنده (1) 1خ+5تا105متري (1) قيمت170متري=10م+200م (1)
رهن+142م (2) +1واحد180متري (13) باغ+فیض (8587) ۰۹۱۲۲۴۷۸۸۰۹ a parham@comca (1) تبديل85م+1/500م (1) 4+200+000 (10)
62متري=1/200+10 (1) 1خ+63متر (11) جهان+آرا (7450) ميدان+حر (23) 145متري=3/300م+100م (1) 1خ+5تا87متري (27)
25+/200 (2) +850ه ت (5) پيش 87متري=6م+25م (1) خزانه+بخارايي (3) 3خ+1واحد144متري3خ (1) 09124500316+44472451 (1)
65متري2م+25م (1) 6/300+50م (4) خواب+1واحد60متري (18) 600+40م (6) رهن+14 (16) اجاره+1 (8)
رهن+40چك (1) بانكي شرايط (1) قيمت100متري=2/800م+50م (1) 1خ+2واحد40متري (1) +200متر (513) وام+95 (12)
مشا 108متر+70متر (2) عالي 2 (2881) سنگ+مغازه (2) /35+/ (29945) 1/300م+10م (12) 45م ت+700ه ت (1)
+پلاست آب (1) و6م+150هزاردر (3) سينا+شرقي (174) +طبقه (30312) 600هزار+50م (5) زمين+24 (3)
قيمت50متري=500هزار+65م (1) +جواز (103869) قيمت+ط (75) +3واحد67متري (1) آجرانگليسي? (1) +900ه ت (9)
3/700م+30م (21) 22547071+09124897075 (4) 09123899208+22824587 (1) قيمت140متري=3/500م+40م (1) 14/5+40 (20) 95متري=2/400م+20م (1)
1/800م+60م (6) تلويزيون قيمت13متري1م+10م (2) 76+500+000 (1) +3واحد95متري (22) طبقه2=1/200م+130م (1) انكانات+آنتن (5)
قيمت7/5+100 (4) همكف=600هزار+40م (1) 20م+700هزار (2) امامزاده+صالح (36) مرکزي اسپيليت30م+1300با (1) 2+10م (723)
550 / /5م (1) سوئيت+2واحد150متري (1) يا2/100م+10م (1) پيش+1/400اجاره (1) نقشه+25 (2) +4طپاركينگ (2)
خیابان+آپادانا (9) 100م+1ميليارد (9) +واحد (117409) مستاجر(15م ت+500ه ت)ا (4) 6خ+1واحد250متري (2) ندارد قيمت80متري=2/400م+20م (1)
مسكوني+45متر (4) 3خ+5واحد (5) همكف600+5م قابل (1) 250متري=14م+100م (1) +بازساز (212) قيمت50متري=1م+50م (2)
1+/150 (3301) +1نيم (8) مسكوني+50متري (2) 12واحد134متري? (1) سازمان+برنامه+جنوبی (4081) =3م+20م (27)
شده+معاوضه+داراي (4) قيمت57متري=2م+30م (1) آتي++ساز (1264) 1/500م+70م (24) مسكوني=3م+50م (6) 120متري+1واحد (2)
+پيلوت (773) 3/600+30م (3) 20م+2500000م (1) +3واحد78متري (2) 3خ+5تا90متري2خ تحويل (4) نظير بازديد=خريد فروشنده (1)
1/900+ /10م (10) شهرك+اكباتان (1809) اجاره450+20م (1) 4/8+2 (861) 1/600م+10م (5) اسكندري+جنوبي (160)
11+30 (80) مفيد+1 (3) زيرهمكف+35 5 (1) رهن+226م (2) قيمت75متري=5م+25م (1) 3/500+30 (14)
15م ت+850ه ت (2) رهن+83م (9) ميدان+شهدا (574) زرين+نعل (764) باهماهنگي 50متري=350+3م (1) نقد+45 (31)
?170 (1495) نبرد+جنوبي (274) قيمت=3/500+10 (1) +185م (12) جيم+سالن (53) بلوار+پروين (7523)
+2100000 (7) روستاي+خشك+اسطلخ (2) وديعه+500هزار (6) 600 / /5م (5) شريعتي+اسدي (17) اول2/500م+25م (1)
850+ / /12م (1) قيمت90متري=1/500م+35م (1) مبله10م+1م مالك اصلاح (1) 850++/10 (5) فتحي+شقاقي (2184) شيخ+بهائي (7609)
60متري=1/300م+10م (2) مذهبي ياقيمت3/500+80م (1) تبديل40م+1/200 (1) 5واحد55م+5واحد65م+10واحد83م (1) 1/800م+250 (2) 145متري+1ط70 (1)
بني+هاشم (7305) 3خ+2واحد117متري (1) پزشك قيمت64نمتري=2/500م+30م (1) 2خ+5واحد84متري (2) شهرك+حكيميه (2617) تجاري+100متر (18)
دروازه+شميران (1173) تجاري+220متري (3) سوم+يك (2) 2خ+نيمط38متري1خ (1) طبقه3قيمت3/500م+25م (1) بازسازي ياقيمت2م+50م (1)
وام+120م (8) 1خ+2واحد100م (1) امكانات فروش (1) زمين 90 (1) تا35م+700هزار اسپيلت (1) 2/100م+100م (4)
900+ /20 (9) تا60م ت+100ه ت (1) +2200اجاره آنتن (1) اختياريه+شمالي (4620) +تجاري24متر ساخت (2) محوطه+نگهباني (55)
مشا+فاقد (28) 2خ+2واحد120متري (1) قيمت8+200 (1) +500ه ت (21) بهره+16م (2) آشپزخانه+ارتفاع4+بالابر+برق (1)
پيش/800+40م (1) ناطق+نوري (2933) +750000 (3) + /20 (35396) چهارراه+لشگر (36) نازي+آباد (31)
3/23 بازسازي (6) جنت+آباد (47296) 130متري=1/200م+60م (1) پزشك? (2321) مسكوني2/500م+40م (1) 10پاركينگ+5واحد175متري (1)
سرقفلي+2 (5) متر+13متر (8) تبديل+متراژ (7) مبله5/500م+30م (1) 2+500 (1380) دائمي+مغازه (19359)
مجيديه+جنوبي (9208) باغچه+بيدي (166) يا500+25م (1) 300+ / /15م (6) ميدان+ملت (2279) پاركينگ قيمت250م+3ميليارد (1)
پيش 40متري12م+100م (2) ميباشد مناسب (1) ورزش? (2729) سردار+جنگل+شمالي (1222) رهن+13م (5) وام+180م (10)
تا15م+300هزار0جواز (1) اداري=2/800م+100م (1) 500+4م (1) بلوار+كاوه (2521) سرايداري قيمت145متري=3/800م+50مIRA (1) و3+با20م (1)
1+40م (639) قاسم+آباد (781) وديعه+1/500م (3) شريعتي+(2) (47948) بزرگراه+فتح (12) قيمت3/500م+50م (4)
كرج+حصارك (7) 45م+300م (1) +حياط (188967) 1م+40م (10) يا500+15م (3) /600+50م (4)
=800هزار+12م (1) پيش+40م (2) رهن+49م (6) سعادت+آباد (60959) 150متري=2م+10م (1) 2خ+1واحد130متري (1)
واحد+146متر (4) ميني+سيتي+(محلاتي) (37) 3خواب+1واحد104متري (5) 80/م+1/600/م (1) 13/500+50 (1) 15م ت+550ه ت (1)
43متري=300هزار+45م (1) 17+شهريور+جنوبي (9) يا500+ / /8م (1) رهن+700هزار (2) ?آسانسوردرحال (18) 5م ت+900ه ت (1)
2/500+30م (9) تا35م+600هزار 2واحد65و35متري1و2خ (2) 130متري=6/500م+30م (5) 2خ+14واحد145متري (5) مغازه75+90+85متري (1) 65متري=450+3م (1)
15م+300م دوبر (1) قيمت650هزار+30م (2) سوپر+داراي (154) نقد+43م (2) +1طبقه (58) رهن+7م (8)
نقاشي+ملك (3) +4واحد168 (1) +2واحد35متري (2) خانوار ملك (1) 3خ+زيرزمين (2) 2/100م+25م (2)
پرايمر+قيمت (5) +240م (43) +410م (2) كارگر+شمالي (5775) ميشود+40متر (11) 1خ+2واحد75متري (1)
40متري=2/200م+30م (1) 3نبش+چال (7) رهن+204 (1) 100ه+ت (35) برق 80متري=5م+40م (1) 4درصد در (1)
+13مترتجاري (1) تجاري+1واحد170متري (1) 50+55 (1) ع+ي+ق/ه (80) 10م+850 (2) وام+62م (2)
رهن+285م (1) 20م+450هزار بازسازي (1) متل+قو (20) ميدان+سرباز (466) يا500+ / /20م (1) =650+5م (3)
متري3خ+1 (1) 1/600دلار+10م (1) بازسازي 70متري=1/500+30م (2) 100+ / /50م (2) 5/500م+40م (39) 2واحد180متري3خ+1واحد95+1واحد75متري (2)
90متري=1/300م+20م (1) رهن+85م (10) 4خ+346 (1) 20مترانباري? (19) متري+3واحد103 (1) میدان+مادر (819)
هفت+تير (11852) 30رهن+18م (1) عالي بازسازي (1) 1/500م / /10م (8) 600 / /10م (14) 1/400م / /20م (2)
2/100م / /10م (6) 500 / /5م (13) 1/200م / /10م (14) حريق ? (2658) باهم ? (1457) پايه هرطبقه5%افزايش (5)
سرا,برق (2) كلا7واحد ? (115) بازديد19به (1) تراازپارك (1) 3تااسانسور (2) ديواري جهت (6)
04/30تخليه (1) 750 / /4م (1) 09125446185شيواپور (4) جا زيرهمكف (1) سرقفلي 130متر (2) 75متري=55م تكي (1)
بازسازي 0متر (1) بازسازي 33متر (1) زوج نقاشي بن (1) بازسازي كلا19واحد (2) بعدازكامرانيه (6) كلا600واحد (7)
99قدرالسهم (1) بازسازي 105متر (5) توافقي-فروش (33) 1پاركينپگ (1) آذين قيمت (1) واحد203متري (2)
نوسازي يا (2) ابادپائين (10) پيش ارتفاع3/5 (10) زيربنا قابل (47) شود 6پاركينگ (15) مسترروم داكت (1)
روز تحويل2ماه (3) ارتفاع6 09121180262جناب (1) 16الي20 2پارركينگIRA (1) اسانسور نگهبان (8) بازسازي هواساز (20) كلا10واحد اختلاف (2)
بدنسازي لابي500مر (1) 2پاركينگ نگهباني (8) خرازي مجموعا22متر (1) كلا25واحد 2پاركينگ (2) زمین220متربر11موقعیت (1) 2پاركينگ تحويل2سال (1)
ارتفاع4/5 قفسه (1) آجرانگليسي ? (1) 55مترقدرالسهم (7) دارد 2اسانسور (7) پايه كلا28واحد (1) ارتفاع3و6 قابل (1)
باربيكيو 14متر (3) ط5موجود تخليه (20) بعد هواساز حتي (1) حريق لابي 2تراس (1) 12متر 2تراس بازديد (2) باهماهنگي كلا8واحد (1)
تبديل بازسازي كولر (2) ملكيت ورودي (1) ايي مبله 2پاركينگ (1) تبديل بازسازي ارسال (5) قيمت500هزار (2) نبرد جنوبي نصر (4)
نشر آب (1) اضطراري قيمت20ميليارد (2) بازسازي نقاشي بازديد (3) طرفه 2پاركينگ بازسازي (3) بازسازي برق3فاز مناسب (1) باربيكيو مستر دوربين (1)
پزشك تابلوخور بازسازي (1) اوقاف گرمايش (1) اجتماعات 40متر (7) 1سندIRA (2) تبديل كلا20واحد قيمت125متري=250م (1) شوتينگ قيمت100متري=6/700م 135متري=7/800مIRA (1)
140و100متري (7) 140و100متري فروش (1) زيرهمكف150 /15 (1) خواب 2ط (3) شده 880متر (1) مركزي ط3موجود ط (3)
77728380 (3) 09191250345 (3) 2=365م (2) /ط1و2 (218) =2م 50م (2) سرقفلي 44 (9)
=3م 60م (1) 1/900م/ط (1) 310م ت (3) 6/30تا7/30 (3) 203متر (6) 68/8متر (1)
1مبله (1) كاريIR (3) سازي51 (1) 09356041870جهت (1) ماه 20م (2) حريق 80 (1)
417 قابل (2) توافقي الويت (12) ارتفاع4/5 ارسال (6) ط5موجود تخليه (20) روز دارايي (1) طبقه5تخليه (1)
مجرد نقاشي كوي (1) 2آسانسور بازسازي (7) سازيتابلو (2) مستاجر بازسازي بي (5) روميز بازسازي 100متر (1) پيلوت قيمت17ميليارد (1)
تخليه 10م (15) سانترال م اداري قيمت (1) طبقه3متري=6/400م قيمت100متري6/500م (1) 3فاز 2پاركينگ قيمت175متري=10/500مIRA (1) ارتفاع3 بازسازي قيمت6ميليارد (1) 3انبار2تراس (7)
طبقه120 (3) =5/900م (260) =18/500م (15) 1تا12 (1) پوشاك سرقفلي جواز (1) -بار- (2773)
پاساژ قيمت (8) تخليه 3دانگ (5) شويي بازديد (5) 110مترفروخته (8) مشا 4تا85متري (7) 6دانپ (1)
همكف يا (4) 2فروش (4) روز ديوارام (1) دانشجوياكارمندآقامجرد (2) 17منري (1) 7تخليه (4)
20سابقه (1) 1و3متري (1) مبله330م (1) 54و47متري (1) 11/01تحويل (2) 22357524 ساعت (1)
09197178006جناب (1) تبديل 30 (28) 1/700موجود (8) 105و88متري (1) 75و90و50متر (1) 600متر در (3)
ياپزشك (3) 08/22(تعيين (2) كارشده (3) 83متري=110م (1) متري=14/500م (9) 8باهمين (1)
ها125متر مالك (17) 9مترمربع (1) 2واحد160متري2خ (1) 0912519 (1) بلوك درب (110) 2تراس 50متر (4)
قيمت99متري=9م (1) نخورده مسكوني (11) سرقفلي دوبلكس (4) دروبين بازديد (2) فروش تحويل1ماه (4) دوربين در6بلوك (1)
خانواده دوربين (1) كلا80واحددر4بلوك (2) مستاجر كلا8واحد (3) اعتباري ارتفاع5 (6) كلا12واحد اختلاف (2) بلاعوض1/300ميليارد (1)
ارتفاع2/65 تجهيزات (1) حياط غيرازمدرسه (2) 3پاركينگ تريبلكس (2) 2پاركينگ كلا17واحد (3) 09127955339 (2) حياط400متري 2پاركينگ (1)
باشد ت (1) رهن 2پاركينگ قابل (2) بازسازي لابي 15متر (3) گذر12 بازسازي قيمت (1) زمين 2قطعه (6) بازسازي 4بلوك 64متر (1)
ايتاليايي نوسازي (1) 40واحد126متري3خ سكونت (1) 4واحد110متر قيمت (1) 21/30الي23 قيمت20ميليارد (2) آينده 2آسانسور پيش (3) 2پاركينگ 2مستر سالن (6)
3تراس 2پاركينگ قيمت (2) ارتفاع3/20 ملكيت قيمت (1) 2دهنه ارتفاع3/5 ملكيت (4) حياط 11آسانسور لابيIRA (2) سرايداري مستر لابي (5) سينما 2پاركينگ سالن (1)
52متري1خواب تخليه نما (1) ديواري اصلاح (3) سرقفلي قيمت10ميليارد (6) هماهنگي فوري 09127240290جناب (2) يكطرفه مالك بازسازي (4) وبرق تخفيف (13)
سوپرماركت ارتفاع2 با (1) ارتفاع6 سرقفلي بالكن (3) الشهدا (294) 2/45 تخفيف (3) دكور ديوار (7) MDF(مبله) (2)
مركزي 8واحد140متري (2) بيليارد- (824) خارجي كلا (1) 4پاركينگ قيمت30ميليارد (2) صابون (36) آينده روف (15)
كلا4واحد دوبلكس بازسازي (1) زيرزمين15متر ارتفاع3 سرقفلي (7) بازسازي تابلوخور ارايشگاه (2) وام در (12) 26106700 (3) 22337416 (2)
دانداپزشك (1) بنسازي (4) قيمت18/400ميليارد (1) 168تجاري (2) خرجيني احتلاف (3) متر سوئيت32متري (7)
اقدام/دردوبلوك/ (5) سريداري معاوضه (1) گاردن تحويل8ماه (1) كلا198واحددر4بلوك (2) 2آسانسور در2بلوك (1) كلا30واحد بازديد (1)
دارد قيمت90متري385م (1) امكانات 09102105575خزايي (1) طبقه2متري10/200م طبقه4=10/700م (1) تخفيف يكطرفه همكار (3) كفش مالك ديوار (2) بيواسطه كلا28واحد 1واحد (2)
اجتماعات لابي نگهباني (12) بازسازي پاسيو 2پاركينگ (6) حريق هواساز 2پاركينگ قابل (1) اجتماعات 2پاركينگ بازسازي (1) ارتفاع3 غيرازموتورسازي ملكيت (10) ارتفاع3 غيرازموتورسازي ارسال (1)
مستقل قابليت (6) 09190883246 (4) 09192006523 (1) 09121148075 (3) 2/180مIRA (1) المان شيشه (1)
هماهنگي 140كل (2) 19/500در (1) 1و2 3و5 (1) كل25م (2) 104قدر (2) /300متر (442)
ن ي ق (93) نيست/ (739) 1/3 1سند (869) كاري0 (3) 66واحد (9) 22299017جهت (1)
24هزار (1) رهن100م (3) وام 225م (1) قيمت7/17 (1) بهره 60 (2) 66متري (70)
1م 6پله (1) راهن (10) ميشود 09122796322 (2) دانگ م (4) فروش ديوار (2) گچ 20 (2)
300م27م 3 (3) ٢٥٠٠٠ (2) 04/11(كاهش (2) ايوبي (452) به2نفر (4) يا700 / /8م (1)
24متر 90م (3) 6/19 حياط (16) عطاري (1888) 900اجاره (2) هست در (2) ط100هزار (4)
از200متر (2) متري ق (2) پاركينگ 5تاپاركينگ با (1) 12مترزير (1) 2 5طبقه (815) بدنسازي فن (1)
وكتابفروشي (9) 170متري3 (1) متري2/050 (1) 35 فاقد (140) موجه ارسال (2) مشاعات كلا8واحد (1)
گذر25متري معاوضه قيمت (1) 6مترتاسيسات فضاي (1) كدينگ 2پاركينگ (2) كف 2مستر (11) كف3 5 (3) كل جواز (5)
كلا88واحد تخفيف (1) كلا91 (2) كنند جواز (17) كولرگازي با (16) كولرگازي همكار (3) لابي شيريني (6)
لابي كلا76واحددر2بلوك (2) مترو محيطي (1) متري اجاره (75) متري2خ سكونت (3) متري=8500م (1) مجوز 21 (1)
مختلف درب (36) مخروبه قيمت (1) مشا اجاره1سال (2) مشا بازسازي آنتن (5) مشا بازسازي مناسب (1) مشا تخفيف سالن (1)
مغازه سند (27) مغازه 200متر (2) ميشود كلا270 (5) نقاشي 85متر (1) 45 بالكن كمد (1) 475متر (5)
53متري موقعيت (1) 5500ميليارد (3) 56متري داراي (1) 6 بورس (574) دوربين پاسيو (13) رهن م اداري قابل (2)
سرايداري كلا90واحد (4) سرايداري كميسيون (11) سرفقلي قيمت (3) سرقفلي 27 (23) سرقفلي130م (1) سرويس اصلاح (1)
سنگ(بازسازي (5) سونامستقل (15) سيسموني جواز (14) شدن 2كله (1) شده پارتيشن فلت (2) صنعتي) (1027)
طبقه2متري6م طبقه (1) طبقه2موجودIRA (1) طبقه8متري11م (2) عسل آب (13) فروش 2پاركينگ تحويل16ماه (1) فلت فول (6)
فني اسپيلت جواز (4) فني دار (2) قرارداد3ماهه (4) انبار34متري (4) بازديدروز (1) جوازموادغذائي (34)
دوربين لابي كلا84واحد (1) آلاچيق دوربين سالن (2) اتوماتيك عمر (1) جنوب دسترسي (2) حريق سرويس (3) خارجي تريبلكس (4)
دارد ارتفاع5 جهت (1) دارد 3بالكن (1) روز سرقفلي عمر (8) روز قدارلسهم (1) زنانه د (4) سرويس مالك جواز (7)
سطح 2تا (6) شده جوازنانوايي (4) شده دراجاره آماده (18) شده 3عدد (1) صادرشده (6) صافكاري ملكيت (3)
طلافروشي مالك تخليه11ماه (5) ط2موجود46م (1) ط20متري (2) فرهنگ شهر (4) فروزانفربين (6) فروشي م ادري (2)
فعال تابلو (16) فعال قرارداد (1) فلاحتي (363) فوريتهاي (1) قددرالسهم (3) قدرالسهم110متر (4)
قيمت110متري=540م (1) قيمت95متري (15) كابينتها (3) كاذب تخليه حياط (4) كارسند (1) كاف (14)
كامل همكار بازسازي (20) كبابي 18م (1) كلا208واحددر3بلوك (1) كلا400واحد (23) كلا53واحد 2آسانسور تخفيف (3) كلي زيرزمين30متري بازسازي حياط (2)
لرقفلي (1) مالك بازسازي ديوار (1) مالك تخليه ايراني (1) مالك تخليه گاز (3) مالك تريبلكس (1) مالك مبله (84)
مايكرو (4) متراژ66متري (3) متري س اداريIRA (1) متري5م موقعيت (1) مجرد آنتن (17) مجزا ملكيت (10)
مجزا 10سال (2) محدوده ازتعدادواحدهااطلاع (2) كارشناسي معاوضه (33) كارشناسي 126متر (1) كارگاه از (4) كافه جواز (3)
كالري (2) كامل 170 (3) كتول (1) كلا107واحد مجتمع (1) كلا114متر (4) كلا14واحد تخفيف (1)
كلا18 5 (7) كلا20واحد قيمت (7) كلا31 5متر (1) كلا62واحد (8) كل1345 (1) كل758متر (3)
كمدديواري 3پاركينگIRA (1) كولرگازي مستر (6) لاستیک (212) لمينت واحدها (4) لوازمات (4) لوازم20م بالكن (1)
مالك ط2و (5) متخصص به (1) متر 7متر (6) متراژانبار (1)

تهراني (8011) بازسازي (217738) دزاشيب (7152) خواجه عبدا (3199) جردن آفريقا (13623) شهرزيبا (10526)
انقلاب (7650) دوم (41095) گچبري (3480) ارتفاع3 (8315) سهروردي شمالي (18048) لوازم (7009)
شيراز (13871) صادقيه (30080) انباري (11270) بلوار فردوس (29195) كريمخان (11269) كلنگي ? (100913)
هروي (17597) ،آيفون (849260) شهران (45614) آجر (113915) اختیاریه شمالی (4620) مالك جواز (3971)
جلال ال احمد (3790) ديوارسراميك (8497) شهرآرا (10743) تصويري (847896) امير آباد (5924) متري 1 (69336)
مستخدم (4777) تهران نو (13033) اجاره (538531) قابل (124909) دردشت (5599) بامالك (52256)
شريعتي (49226) مشا/5 (148639) سرقفلي جواز (4195) انتهاي (46702) 3 لابي (23789) توحيد (18066)
جمالزاده شمالي (3687) جنب (70683) جنوبي (135741) ضلع (13829) م اداری (96900) مالك حياط (7104)
مالك/ (121353) منطقه (5543) ميرداماد1 (7716) آبادي (16357) پائين (4180) سعادت اباد (60959)
بازديد (55606) 2پاركينگ (19848) سوهانك (5918) شبنم (3326) ميباشد (3270) شهرك غرب (35699)
15آمپر (8034) مبله (19941) آزادي (11191) پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5087) كميسيون (22577)
آزادي2 (4976) مناسب (11690) شمس آباد (14482) سوئيت (4463) پاسداران (38788) بهارستان (7627)
بلوك (23858) زيرزمين (6157) مالك (121353) موجود (51709) ميدان شهداء (3343) ياس (16871)
يكطرفه (18633) برق آلستوم (5198) مجيديه شمالي (10103) 8/7 گذر (5423) منظريه (3376) آنتن (419769)
ديوارسنگ (23726) اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (47700) مستقل (5759)
فرشته (11478) اميرآباد (12730) لابي- (23789) مبله (19941) ؟آپارتمان (1284679) ارتفاع3/5 (8315)
دولت2 (3946) رهن (359155) مستر (9612) سراميك (7150) محمودي (10240) كوثر (8360)
يوسف اباد (29798) پاتريس (4958) پارك ساعي (7053) پاساژ (30224) پاسيو (9752) سوپرماركت (3335)
سهيل (5688) مداربسته (4408) فلسطين (3365) شيخ بهايي (10330) باهماهنگي (48739) جواز (104548)
تراس (7082) اسانسور (6261) فروشي (15213) مرزداران (30311) كميسيون (22577) اندرزگو (9663)
فردوس غرب (10244) واحد8 (3564) تحويل (19417) بازسازی (217812) مفتح (6650) /تخليه (158197)
انديشه (7609) سرقفلي (65661) (پونك) (40955) شاهين جنوبي (4105) ساخت (4455) كشاورز (8658)
منظریه (3376) تجاري (89863) موقعيت (7462) دارآباد (9330) بلوار تعاون (4861) /جواز (104548)
/باربيكيو (3888) کامرانیه (9903) مرحله (17150) جناح (3488) 5 آنتن (419769) گرمايش (5023)
3متر (6101) كامرانيه (9903) مشاء (9341) وليعصر (36128) ديوار (35319) آيفون (849260)
ميليارد (4363) محموديه (3402) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (8579) وسرقفلي (15042)
اقدسيه (15541) 1 واحد (117409) 1 /درب (771648) شماره (3302) 1 قيمت (207552) ورودي (6860)
شهرارا (10743) مجرد (4246) مطهري (29454) دوربين (8565) عباس آبادبهشتي (6193) سازمان برنامه جنوبي (4080)
گرگان (7615) شده قيمت (3861) همكف (5931) حكيميه (3905) شاه (10188) اسكندري (4993)
الوند (6669) بزرگراه رسالت3 (3223) تصويري آنتن (5112) 3 ملكيت (32195) روبروي (99646) ساختمان (67030)
خيابان (22698) لابي آيفون (4481) ظفر (25236) گلبرگ (18144) ديباجي (15591) اشرفي اصفهاني (30044)
شيرازي (10686) اختلاف (52536) ساخت (4455) فرمانيه (27661) اصلي (3959) انباري (11270)
خواجه نظام الملك (6896) بست (113813) دفتركار (18924) كامل (61759) نارمك (40755) ورزشي (3326)
سند (60001) كار (266409) سعادت (62800) مدرسه (3862) ياسمن (4276) /لابي (23789)
داراي (58182) سراه (3552) شده تخليه (7384) هفت تير (11852) انتن (419769) 5/5 ملكيت (32195)
(سامان) (5332) 8/1 تخليه (158197) 2 مشاعات (5277) مدني) (7687) معاوضه 4 (24823) /مداربسته (4408)
بالكن (13851) ارتفاع (91878) سرايداري 3 (5706) مژده (6964) متر (80902) ميشود (6427)
حياط 2 (188967) 35 متري گلستان (4278) 9 تخفيف (15719) خواب? (3452) پاركينگ (47177) ندارد 2 4 (15013)
68/4 (3991) *فقط (8522) فلت (5465) 25 /8 (18713) 5/19 (22034) کارشناسی (11223)
خواب 4 (3452) ?انباري (11270) شده= (109906) 9/5 اطلاعات (8861) است (6649) 25+/8 (18713)
/نقاشي/ (13109) ريموت ايفون (47258) اداري (121468) پاساژ (30224) 8/9 اطلاعات (8861) برق ارتفاع (4196)
نداشتند 2 (5970) 4/2 بازسازي (217738) كامل (61759) 8/2 تخليه (158197) متري/قابل (3914) 23 (16073)
اجاره= (538531) داراباد (9330) سعيدي) (7912) اسپيلت 5 (15662) 11/2 (35714) 8/8 ديوار (35319)
معاوضه( (24823) انبار? (11666) 4/50 (9380) 7/4 5واحد (3827) هماهنگي? (95763) 1) اجاره (538531)
(فروش (1304254) آفتاب (5070) مالك ساكن (7666) كامل 4 (61759) ايت اله كاشاني (3618) قدرالسهم (11208)
هوايي (11940) 4)داراي (58182) (ملك) (51698) همت (11276) سكونت) (39168) جهاني (3260)
اداری (150633) تراورتن (6690) ا (8883) سوپرمارکت (3335) علوي (3290) سوهانک (5918)
تقي (3764) شهرك راه اهن (11767) متري) (69336) 45/1 (11407) حاج (5733) مسكن (4949)
اداري/ (121468) 7 مناسب (11690) بلوار فرحزادي (3333) ? داراي (58182) لادن (8218) مالك/آنتن (3600)
/تجاري (89863) /مسكوني (380352) وليعصر (3) (36128) مخابرات (7764) مركزي/تخليه (27068) فروشى (15213)
قصر (3210) بانك (28366) حسن (12550) 2/80 (6352) 6 ملكيت (32195) صبا (5624)
درب (771648) فارسي (3395) كوه (3383) /اداري (121468) هجرت (4739) کمیسیون (22736)
اصفهاني (32319) حافظ (4812) بهاران (7884) رمضاني (7280) فيض (10496) مشا ? (148639)
/پاركينگ (47177) ازادي (11191) /برق (39064) ملكيت (32195) ارتفاع (91878) پونك (40955)
نياوران (37786) /دفتركار (18924) /سالن (23985) بازسازي (217738) تهران ويلآ (7355) تبديل (102403)
اختياريه شمالي (4620) دريان نو (7081) ساختمان (67030) زرتشت (4509) اتوبان (14016) دربند (8015)
فروشگاه (4153) بين (83034) سرايداري- (5706) لابي (23789) واسطه (7946) سبلان (10105)
شهيد (54974) ديوار (35319) بهبودي (8087) ندارد 2 5 (15013) پاركينگ (47177) 5/5متر (8536)
مجزا (4454) گاردن (5096) جهان آرا (7539) آجودانيه (5889) عبدالله (4015) حكيم (5253)
ملک (51698) هماهنگي (95763) زعفرانيه (19547) دارد (18851) قيطريه (21717) بالاتر (37528)
اصلاح (3861) واحدهاي (6197) صدر (8763) تجریش (21171) مشاعات (5277) پرديس (3641)
پوشاک (9692) پونک (40955) فرحزاد (8643) چمران (4780) /مالك (121353) /موقعيت (7462)
110 (4427) تماس (3378) پيروزي (14039) طبقات (17155) آرايشگاه (4393) =روبروي (99646)
ستاري (10336) بزرگراه رسالت (5565) لابي (23789) ساكن (7723) قيمت (207552) دولت (20575)
شهرداري (5661) شهرداری (5662) كاشانك (4144) لشكرك (4952) ماركت 2 8 (4150) مالك آنتن (3600)
موجود آنتن (3202) شيخ بهائي (7609) پاركينگ (47177) ولنجك (17459) معاوضه (24823) بدنسازي (3269)
/مبله (19941) /اسپيلت (15662) آفتاب (5070) بهارشمالي (4681) بلوار فردوس شرق (3545) منطقه ۱ (5543)
ولي‌عصر (36128) وبرق (6078) طبقه (30312) فرجام (11595) ارتفاع3 (8315) همراه (12184)
2واحد (6143) بلوار فرحزاد (7047) 35متري گلستان (3224) شريعتي(1) (49226) تهرانپارس (71030) ميرداماد (25256)
مبله/ (19941) بازسازي قيمت (3617) اداري (121468) مستغلات (84388) شادمان (11260) يوسف آباد (29798)
سالن (23985) گيشا (25149) داراباد (9330) شهيد عراقي (3734) باقرخان (3834) جشنواره (7741)
مختلف (16210) بلوار اوشان (3646) ونك (31781) سهروردي (30482) قيمت (207552) 3 /با (173345)
3/5متر (8536) فاطمي (24075) محاسبه (6527) وليعصر1 (4689) بانكي (12204) /سوئيت (4463)
/اجاره (538531) 6/90 (4698) نوروزي (7380) اصلاحي (4243) امام حسين (6798) توافقي (16476)
جهان ارا (7539) 15آمپر آب (5364) زيبا (6695) دراجاره (5480) داروخانه (5483) جلال (7003)
سيتي (6884) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (6021) بلوار ابوذر (3791) بلوار پاك نژاد (4837)
بالاتراز (16476) تهران ویلا (7355) سعادت آباد (60959) كارشناسي (11202) بابايي (6519) همكار (10941)
قطعي (10899) معاوضه (24823) 4 ملكيت (32195) جردن (33502) شهر زيبا (4478) تخليه (158197)
بيواسطه (13681) خليلي (4806) متری (69421) نامجو (5535) /انبار (11666) شمیران (7644)
آبدارخانه (51028) آصف (5465) آماده (10338) آيت (36460) حكمت (3292) سراج (6698)
/داراي (58182) سرقفلي ? (65661) سعادت آباد (60959) سكونت (39168) بازسازي قابل (5937) مستاجر (21931)
شهرك (94368) طالقاني (14755) لابي/ (23789) لاله (27419) لويزان (3398) ماركت (4150)
مارکت (4150) پارك ملت (4359) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (4180) توانير (6982) آيفون (849260)
آريا (4553) جنت آباد (48140) اجتماعات (18396) حياط (188967) 22بهمن (4500) شاهين شمالي (13723)
ملي (4991) ريموت (763082) بني هاشم (7305) برنامه (10827) فرهنگيان (4501) سيد خندان (3752)
آپارتمان (1284679) تجريش (21171) بوعلي (3926) دروس (11882) ملكيت (32195) سانت (48318)
ستارخان (79648) جلفا (4974) آسانسور (6261) قلهك (8110) مسكوني (380352) مركزي (428831)
لابى (23789) ندارد داراي (5206) شهرک غرب (35699) شهرك راه آهن (11767) نور (14419) سوپر (7371)
ملت (9954) رضائي (4285) مالک (121353) قائم (11160) *فروش (1304253) حسيني (40708)
در (60528) كردستان 1 (4741) 9/10 (51679) کاشانی (37477) ارغوان (10866) 9% حياط (188967)
مجتمع (75265) شريعتي (2) (49226) / آيفون (849260) 3 /درب (771648) پشت (7532) ? زيرزمين (6157)
ابراهيمي (19315) فلكه (33878) 5 مقطوع (3741) كن (3336) همت(غرب) (3347) 2/5 آب (88867)
كمالي (7029) رضا (6571) مركز (8839) تجاري/ (89863) 10 (51679) پاك (10113)
كوكب (3370) 45 /5 (11407) تعاون (7355) خلوت- (12841) مشاعات (5277) مهستان (3521)
3 پاركينگ (47177) مهران (4796) ریموت ایفون (47259) مهدي (9762) 4/30 (18786) اختصاصي ? (4537)
ماركت 2 5 (4150) تجاري(2 (89863) فعال (3477) سئول (3597) مشا بازسازي (3641) همكار (10941)
جلآل آل احمد (3790) سرويس (6680) سرقفلي (65661) آب 2 5 (88867) آيت الله كاشاني (23389) اطلاعات (8861)
افتخاري (3759) اقدام (10641) اكبر (3769) امکانات (3959) انبار (11666) و (374914)
كارگر شمالي (5775) تجاری (105834) تخفيف (15719) تعاوني (4904) ششم (3742) آينده (9595)
ميدان توحيد (5992) ملاصدرا (12131) ? ملكيت (32195) آب 3 5 (88867) آب 3 6 (88867) آب 4 5 (88867)
داراي (58182) اطلاع (31030) ايران زمين (8818) ايرانپارس (5769) ايفون (849260) اينده (9595)
اپارتمان (1284679) تخليه آب (7374) چهارم (5637) شهرك ژاندارمري (4785) باغ فيض (9140) طبقات (17155)
گرمايش (5023) چیذر (3626) مناسب (11690) ميدان هروي (4963) زيرزمين (6157) ارايشگاه (4393)
پل رومي (4652) ميدان (106044) قنات كوثر (3354) /معاوضه (24823) پيامبر (17604) پيروز (3213)
پيچ شميران (3929) چهارراه (16190) چيذر (3626) ندارد (15013) هواساز (4931) شاهد (4582)
سيدخندان (13293) /انباري (11270) بهار شيراز (3321) شده حياط (5364) 2/5متر (8536) سازمان برنامه شمالي (4883)
طرشت (6863) ميني سيتي (6584) ارديبهشت (7793) ۱۱۰ (4368) شيشه (114193) اماده (10338)
املاک (4804) سرقفلي جواز (4195) سرقفلي قيمت (6410) سكونت قيمت (6601) سميه (4151) شريعتي (4) (49226)
يخچال (3530) پارکینگ (47265) پروين (13106) پلاك (791541) پليس (4096) پوشاك 4 (9692)
/مستخدم (4777) قدرالسهم (11208) 5واحد (3827) كاري (9967) اختياريه (10302) 2پاركينگ (19848)
متري (69336) استخر (6588) ديباجي جنوبي (8330) بلوارفردوس (22643) 30متري (4283) هدايت (3320)
امكانات (3959) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251) تعاوني 5 (4904) تعاونی (4907) جلال آل احمد (3790)
سبلان شمالي (4287) شكوفه (7655) شمال (9551) شمس اباد (14482) شيخ بهايي شمالي (3469) شيراز جنوبي (5185)
پايه (20775) پل ستارخان (5657) پمپ (10187) پور (64761) پوشاك (9692) 2واحد (6143)
بالكن (13851) ويلا (18520) نداشتند (5970) كنيتكس (20268) مقدس (5833) اطلاع جواز (5741)
الله (39369) الهيه (11596) اوقافي (4904) اوين (4834) ايستگاه (9155) تبديل ? (102403)
تحويل (19417) مقطوع (3741) تهران ويلا (7355) تهران (32696) توافق (4111) جنت اباد (48140)
سرامیک (8043) سلمان (3863) سمت (6685) 100 (7084) 9 5متر (8536) /تحويل (19417)
قولنامه (4307) مطهري تخت طاووس (9333) سردارجنگل (11518) 2بلوك (3973) م اداري (73259) شمالي (201845)
سنگ (1308719) فروشی (15232) قادري (3339) فروش (1304254) متر سرقفلي (4073) آماده (10338)
1 /بازسازي (217738) اكبري (12761) 2/40 (11512) متر ملك (9342) متر ? (80902) 12متري (6826)
2/70 (6745) 3 /بازسازي (217738) 35متري (7181) 4متر (5150) 4واحد (4849) 4/5 ملكيت (32195)
دارد (18851) 1/100 /8 (7084) بازسازي 7 (217738) اجاره+ (538530) متر? (80902) 7/20 3 (35396)
انباري( /6) (11270) مغازه? (201341) 2/7 جواز (104548) (9/27) (14006) 1 /10 (51679) الوند) (6669)
(24 (20222) +15 (34056) آپارتمان? (1284678) 90/2/8 (4698) ميليارد 6 (4363) سرقفلي? (65661)
/25 (18713) //100 (7084) ارتفاع4/5 3 (6689) (36 (10632) (21 (19724) (46 (8135)
واحد? (117409) ملكيت? (32195) باهماهنگی (48754) 5/3 تخليه (158197) +12/5 (49170) 3 /23 (16073)
کمیسیون (22736) يوسف أباد (29798) مشا ? (148639) میدان (106051) خیابان (22699) جنت اباد شمالي (9690)
19 (22034) (تخت (10030) 3خ ? (3568) زرين (6817) 25 5 ? (18713) كريم خان (3701)
فاز (19929) باربيكيو (3888) رحيمي (14358) 4/80 (6352) زماني (7558) در (60528)
انصاري (5263) ميشود( (6427) زنگ (6707) گاردن- (5096) خسروي (6047) پونك (40955)
و شغل (6860) الهي (13393) وزيري (3246) خسرو (9575) گيو (4400) روز (72503)
كريم (5927) هاي (5368) /هماهنگي (95763) انتهاي (46702) 8 5متر (8536) /سوپرماركت (3335)
طرفه (4233) پوشاك 8 (9692) نگهبانی (7780) دوبلکس (6941) حياط 3 (188967) 3 /سوپر (7371)
مشا 4 (148639) تبدیل آیفون (30723) سينما- (3707) ريموت/ (763082) بهائي (7711) ? ملك (51698)
3 /آنتن (419769) 2/5 سرقفلي (65661) اقدام/ (10641) 66/2 (3571) 3/28 (14648) مالك/جواز (3971)
5/17 (26171) دائمي 4 4 (49590) /دانشگاه (9213) پاسداران(1) (38788) شده آيفون (8351) نداشتند 4 (5970)
5/4 بازديد (55606) متر بالكن (4968) 25 /7 (18713) كامل 5 (61759) امير اباد (5924) /واحد5 (3934)
مشا-7 (148639) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5946) حبيبي (4735) 3 /بدون (22270) ارديبهشت (7793)
گرمايش) (5023) مركزى (428831) هواساز- (4931) كامپوزيت/5 (8935) ريموت آنتن (308871) شیخ بهائی (7610)
4/1 قيمت (207552) /داروخانه (5483) متر/قدرالسهم (3194) 6/30 (18786) تبدیل آيفون (30769) ملت) (9954)
مجيديه (19954) سوپر 4 (7371) مالك 6 (121353) متري 4 (69336) ابن (5067) =3واحد (3829)
??انباري (11270) ??سالن (23985) @@@سند (60001) آسانسور 3 (6261) مركزي 8 (428831) صدف (6056)
/مناسب (11690) فروش 3 (1304254) نادري (4273) 3 هماهنگي (95763) 3=قيمت (207552) كردستان (4741)
متري/1 (69336) باغ+فیض (8587) سوپرماركت 3 (3335) مستر (9612) جهان+آرا (7450) ?23 (16073)
3/7 تخليه (158197) 5/14 (34253) حياط/3 (188967) /35+/ (29945) +طبقه (30312) +جواز (103869)
6/2 اطلاعات (8861) جنوبي (135741) 33 (10328) ارتفاع3 2 (8315) بازديد= (55606) +واحد (117409)
??اسپيلت (15662) بازسازي 1 (217738) بلوك? (23858) برق 8 (39064) 7/4 مغازه (201341) 1+/150 (3301)
سازمان+برنامه+جنوبی (4081) 135/5 (3900) 3 /حياط (188967) بلوار+پروين (7523) 3/5 ط (19354) شيخ+بهائي (7609)
بني+هاشم (7305) 3متر 2 (6101) كلنگي? (100913) طبقه (30312) خلوت 1 (12841) دوربین (8572)
12/5 (49206) اختياريه+شمالي (4620) 5 قابل (124909) 4+100 (7081) همكف (5931) 8/9 بازسازي (217738)
+ /20 (35396) جنت+آباد (47296) ?طبقه (30312) دائمي+مغازه (19359) مجيديه+جنوبي (9208) حيدري) (15922)
شريعتي+(2) (47948) +حياط (188967) سعادت+آباد (60959) 5 تماس (3378) كارگر+شمالي (5775) زمين? (41114)
هفت+تير (11852) أقدام (10641) سينما (3707) مركزي/5 (428831) بهار شیراز (3321) آرايشگاه- (4393)
ماركت ? (4150) پايه؛ (20775) شهداء (3380) نقشه، (5303) 5/2 جواز (104548) 9/9 جواز (104548)
شمالي (201844) آرايشگاه 2 5 (4393) 1 اطلاع (31030) بنی هاشم (7306) زمين (41114) ? خوش (8306)
هروی (17597) تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (217738) ? اسپيلت (15662) 4/5 ملك (51698) /آبدارخانه (51028)
5متر برق (3860) طالبي (4715) همكار كمیسیون (5088) مسكن(7 (4949) ماركت ?p=1 (4150) 3/27 (14006)
7/5 قابل (124909) مردي (3531) 5/2 آنتن (419769) سیمان (60154) 2/6 مالك (121353) هوایی (11941)
4*3 جواز (104548) 7/7 آنتن (419769) 3/3 آنتن (419769) اسمان (6129) ? اسپيلت (15662) نقشه) (5303)
خندان (5269) پوشاك 4 5 (9692) 5/8 جواز (104548) 4 5متر ? (8536) 9/5 آنتن (419769) ?تراس (7082)
پردیس (3645) 6/1 آنتن (419769) 8/2 جواز (104548) ويلا (1) (18520) 1/30 (18786) حكيم؛ (5253)
3/1 قابل (124909) /مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (121353) (سعادت (62800) واسطه- (7946) واحد ? (117409)
6/17 (26171) اختصاصي، (4537) =اسپيلت (15662) مسكوني/ (380352) 25 5 ? (18713) 15امپر (8034)
9/4 اطلاع (31030) 9/5 ديوار (35319) 3 /65 (3761) ،طبقه (30312) 2/19 (22034) اسپيلت ? (15662)
ارتفاع دیوار (16310) همكف( (5931) درب (771648) ? ارتفاع (91878) 2خ ? (6724) موجود 1 (51709)
آب,3.5 (6570) 4 تخفيف (15719) سرقفلي ? (65661) لطفي (3811)
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارون


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com