فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
سعادت آباد   تعداد مورد های یافته شده : 65734 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
سعادت آباد1100سنگ000مغازهفروش1399/7/22
سعادت آبادچهارم1583سراميك20060,000,000آپارتمانفروش1399/7/22
سعادت آباددوم602سنگ8390,000,0000دفتر كاررهن1399/7/22
سعادت آباددوم2444موزائيك2000آپارتمانفروش1399/7/22
سعادت آبادچهارم802سراميك1500دفتر كارفروش1399/7/22
سعادت آبادسوم1002سنگ15590,000,0000دفتر كاررهن1399/7/22
سعادت آبادچهارم451سراميك222,200,000,0000آپارتمانفروش1399/7/22
سعادت آباد00000كلنگيفروش1399/7/22
سعادت آباددوم1252سنگ15750,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/22
سعادت آبادهمكف1002سنگ13150,000,0004,100,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/22
سعادت آباددوم1323مو-سر177,400,000,0000آپارتمانفروش1399/7/22
سعادت آباد4/31503سراميك000دفتر كارفروش1399/7/22
سعادت آبادهمكف420سراميك000مغازهفروش1399/7/22
سعادت آبادچهارم832پاركت2560,000,0005,000,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/22
سعادت آباداول1063سراميك6200,000,0006,500,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/21
سعادت آبادواحدها9000سنگ000مستغلاتفروش1399/7/21
سعادت آبادكف250سراميك025,000,0005,000,000مغازهرهن و اجاره1399/7/21
سعادت آباداول1102مو-سر106,050,000,00055,000,000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آباداول1202سنگ3075,000,000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آباداول751سنگ53,400,000,0000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آبادواحدها25019سراميك244,000,000,00030,000,000مستغلاترهن و اجاره1399/7/21
سعادت آباداول1152سنگ15150,000,00014,000,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/21
سعادت آبادسوم1503سنگ000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آبادواحدها1163سنگ2000مستغلاتفروش1399/7/21
سعادت آباد00000كلنگيفروش1399/7/21
سعادت آبادششم1373سنگ4070,000,000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آباد1650سنگ0060,000,000مغازهرهن و اجاره1399/7/21
سعادت آبادپنجم2744سنگ16045,000,000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آبادكل1101موزائيك1001,650,000,0000آپارتمانفروش1399/7/21
سعادت آباددوم1383مو-سر100100,000,00010,000,000دفتر كاررهن و اجاره1399/7/20
سعادت آباددوم1383مو-سر10000كلنگيفروش1399/7/20
سعادت آبادهفتم1072سنگ102,900,000,00027,102,804آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آبادسوم711پاركت43,195,000,00045,000,000آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آباداول1503سنگ6250,000,00015,000,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/20
سعادت آباداول852سنگ5300,000,00012,000,000دفتر كاررهن و اجاره1399/7/20
سعادت آباد115207,200,000,00060,000,000آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آبادمختلف1202سنگ07,200,000,00060,000,000آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آبادششم1523پاركت259,300,000,00061,184,211آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آباددوم1373سنگ9050,000,000آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آباداول1182سراميك800دفتر كاررهن و اجاره1399/7/20
سعادت آبادپنجم852سنگ0520,000,0000دفتر كاررهن1399/7/20
سعادت آباداول852سنگ5075,000,000دفتر كارفروش1399/7/20
سعادت آباداول1253سراميك100500,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/20
سعادت آباداول1182سراميك89,000,000,0000دفتر كارفروش1399/7/20
سعادت آبادمختلف1253سنگ07,500,000,00060,000,000آپارتمانفروش1399/7/20
سعادت آبادهمكف551مو-سر940,000,0005,500,000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/20
سعادت آباداول2104سنگ14100,000,00016,000,000دفتر كاررهن و اجاره1399/7/19
سعادت آباداول1403سراميك8700,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/19
سعادت آباددوبلكس2003مو-سر1001,000,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1399/7/19
سعادت آباد3/47321سنگ1050,000,0009,000,000دفتر كاررهن و اجاره1399/7/19

     صفحه 1  از 1315          

سَعادَت‌آباد محله‌اي مرفه نشين و از محله هاي شهرستان شميران(شمال محله) در منطقهٔ ۲ تهران است كه در شمال غرب تهران واقع شده‌است. 

پيدايش و پيشينه
سيد ضياءالدين طباطبايي در سال ۱۳۲۷ خورشيدي ده مخروبه و بدون سكنه اي كه زمين هاي آن ريگزار بوده و اربابي داشته است را خريداري مي كند. در شروع كار با استخدام آشنايان يزدي و كشاورزان كه همه سيد بودند اين ده را سادات آباد نام گذاري مي كند كه گندم كاري، يونجه كاري و پرورش خرگوش از نوع آنغوره انجام مي دادند. او از طريق فروش گوشت خرگوش به مغازه‌هاي چهارراه استانبول و فروش پوست خرگوش و پشم آن براي توليد كلاه و پالتو به بازرگانان وبه دست آوردن پول از اين راه هرچه خرابه بوده را آباد مي كند و به آب مي رساند.

همراهي نمودن كارگران و رهبري سيد ضياءالدين طباطبايي به منطقه آباداني بخشيد و با اضافه شدن كارگران غير سيد و تلفظ آسانتر سادات به سعادت تبديل شد. گندم مزارع سيد ضياءالدين طباطبايي تامين كننده ي غله ي بسياري ازمناطق تهران شد. انواع ميوه هاي مرغوب آن زمان از باغ هاي سيد ضياءالدين طباطبايي (در سعادت آباد) تامين مي­ شد.او به پيشنهاد سر ريد بولارد سفيرانگلستان درآن زمان به پرورش نوعي خاص ازخرگوش پرداخت و در طول ۱۰ سال به طور مداوم ۱۵ هزار خرگوش در مزارع سعادت آباد پرورش داد.[۱]

جايگاه جغرافيايي و شهري
سعادت‌آباد از شرق به بزرگراه چمران، از جنوب به شهرك غرب، از شمال به كوي فراز، از شمال شرق به اوين، از شمال غرب به فرحزاد راه دارد. بزرگراه يادگار امام از شمال و بلوار فرحزادي از غرب سعادت‌آباد مي گذرد. مناطق كوي فراز و شهرك مخابرات (بهرود) در شمال سعادت‌آباد و در دامنهٔ كوه واقع هستند. خيابانهاي سعادت آباد،۲۴ متري،علامه،سرو و همچنين بلوار پاكنژاد و بلوار فرحزادي، از خيابان‌هاي اصلي سعادت آباد محسوب مي‌شوند.

بلوار اصلي سعادت آباد، از جنوب به بلوار دريا و از شمال به بزرگراه يادگار امام (اوين) متصل است. ميدان كاج بعنوان قديمي ترين و اصلي ترين ميدان سعادت آباد در ميانهٔ اين بلوار واقع است. توسعهٔ سعادت آباد بعد از انقلاب پنجاه و هفت خورشيدي و جنگ تحميلي آغاز شد و در واقع از ابتداي دههٔ هفتاد خورشيدي و افزايش جمعيت مهاجر تهران شدت گرفت. اين توسعه از بلوار اصلي سعادت آباد آغاز شد و در جهت غرب به سمت دره فرحزاد و در جهت شرق به سمت دره اوين ادامه پيدا كرد. بطوري كه در حال حاضر تقريباً زمين خالي و بي استفاده در سعادت آباد وجود ندارد و توسعهٔ عمودي اين محله شدت گرفته است و بر تعداد طبقات ساختمانها افزوده مي‌شود.

بلوار اصلي سعادت آباد در امتداد شمال-جنوب مي باشد،خيابان ۲۴ متري سعادت آباد و علامه در شرق بلوار اصلي سعادت آباد و موازي با آن و بلوار پاكنژاد و فرحزادي در غرب بلوار اصلي و موازي با آن واقع شده‌اند.خيابان اصلي شرقي - غربي سعادت آباد بلوار سرو مي‌باشد و بلوار دريا موازي با بلوار سرو در ضلع جنوبي سعادت آباد است و مرز سعادت آباد و شهرك غرب به حساب مي آيد.

خيابان ۲۴ متري از شمال به بزرگراه بزرگراه يادگار امام (اوين) و از جنوب به ميدان فرهنگ ختم مي‌شود. اين خيابان به طور كامل مسكوني بوده و برخلاف اكثر خيابانهاي اصلي سعادت آباد، فاقد هرگونه مركز خريد يا تجاري است و به همين دليل نسبت به ساير خيابانهاي سعادت آباد از يك آرامش نسبي برخوردار است. ادامه خيابان ۲۴ متري به سمت جنوب، پس از عبور از ميدان فرهنگ، بلوار فرهنگ نام دارد كه شركتهاي تجاري بزرگ و معتبري در ابتداي آن قرار دارند.

ميدان فرهنگ به سمت غرب به نام بلوار سرو شرقي شناخته مي‌شود و در اواسط بلوار سرو شرقي، خيابان علامه شمالي آن را قطع مي‌كند. خيابان علامه از دو بخش شمالي و جنوبي تشكيل مي‌شود چرا كه توسط بزرگراه نيايش به دو قسمت تقسيم شده است. قبل از احداث بزرگراه نيايش در اواخر دهه هفتاد شمسي، تمام خيابانهاي سعادت آباد در شمال و جنوب مستقيماً به هم متصل بودند اما اكنون خيابان علامه و بلوار شهرداري، در سمت شمال و جنوب بزرگراه نيايش به هم متصل نيستند.

خيابان علامه شمالي شامل مجتمع‌هاي متعدد تجاري-مسكوني بوده و از پاساژها و مجتمع‌هاي تجاري شيك و متنوعي از جمله مجتمع‌هاي تجاري علامه و توس و رستورانهاي ايتاليايي لوتوس و رومانا برخوردار است . خيابان علامه جنوبي پس از بزرگراه نيايش آغاز مي‌شود. اين خيابان از جنوب به بلوار دريا (مرز شهرك غرب و سعادت آباد) و از شرق به بلوار فرهنگ مرتبط است.

در سمت غربي بلوار اصلي سعادت آباد، سه بلوار «شهرداري»، «پاكنژاد» و «فرحزادي» قرار دارند. بلوار پاكنژاد از بقيه بزرگتر و عريضتر است و به جهت ساخت ساز اصولي تر بلوار و فضاي سبز و كنارگذرهاي مناسب، از چشم انداز زيباتر و ترافيك روانتري برخوردار است.در منتهي‌اليه غرب سعادت آباد، پس از بلوار فرحزادي و به موازات آن، بزرگراه يادگار امام قرار دارد و محدودهٔ غرب بزرگراه يادگار امام عملاً به دره فرحزاد منتهي مي‌شود.

در شمال سعادت آباد و در دامنهٔ كوه با توجه به آب و هواي خوب، مناطق تفريحي و توريستي متعددي وجود دارد يا در دست احداث است. منطقه تفريحي و توريستي دركه (اوين دركه) يكي از مناطق تفريحي سابقه دار و قديمي تهران است كه در شمال شرقي سعادت آباد (اما نه متصل به آن) واقع شده‌است. در شمال غربي سعادت آباد هم منطقه تفريحي فرحزاد قرار دارد كه از مناطق تفريحي قديمي تهران است. همچنين در شمال سعادت آباد و در منتهي‌اليه شمال شهرك مخابرات، پارك بوستان كوهستان كه شامل جاذبه‌هاي متعدد گردشگري و تفريحي خواهد بود، در حال احداث است.

گروه هتل‌هاي اسپيناس، در حال ساخت يك هتل پنج ستاره مجهز در شمال سعادت آباد و در ضلع شمالي ميدان بهرود مي‌باشد.

خيابان هاي مهم
خيابان سعادت آباد (بلوار اصلي شمالي - جنوبي)
خيابان سرو (بلوار اصلي شرقي - غربي)
خيابان آسمان‌ها
خيابان صرافها
خيابان فرهنگ
خيابان دشت بهشت
خيابان علّامه
خيابان پاك‌نژاد
خيابان رياضي بخشايش
خيابان مرواريد
خيابان صدف
خيابان شكوفه
خيابان لادن (كوي فراز)
خيابان فراز (كوي فراز
خيابان پويش (بهرود)
خيابان پرورش (مخابرات)
بلوارهاي مهم
بلوار شهرداري
بلوار بهزاد
بلوار ۲۴ متري
بلوار دريا
بلوار پاك نژاد
بلوار شهيد فرحزادي
بلوار پيام

ميدان‌هاي مهم
ميدان شهيد تهراني مقدم (كاج سابق)
ميدان قيصر امين‌پور (شهرداري سابق)
ميدان سرو (اين ميدان اكنون به يك چهارراه تبديل شده‌است، ولي كماكان ميدان خوانده مي‌شود)
ميدان فرهنگ
ميدان بوستان (كتاب)
ميدان بهرود
مساجد
مسجد الرسول (ص) / ميدان شهيد تهراني مقدم (كاج سابق)

مسجدقدس / (در بلوار دريا و در مرز بين سعادت آباد و شهرك غرب واقع شده است)

مسجد پيامبر اكرم (ص) / ميدان بهرود

مكان‌هاي مهم
مجتمع فني تهران
شهرداري منطقه ۲
زندان اوين
سفارت نيكاراگوئه
دانشگاه‌ها
دانشكده ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه امام صادق
بيمارستان‌ها
بيمارستان شهيد مدرس
بيمارستان پارسيان
بيمارستان عرفان

بوستان‌ها و فضاي سبز
رديف نام پارك مساحت آدرس

۱ سعادت آباد ۲۹۴۰۰ خيابان دوم سعادت آباد، تقاطع بلوار بهزاد
۲ مديريت ۴۵۷۹ پل مديريت، چهارراه قدس
۳ سعادت ۴۸۳۸ خيابان ۲۴ متري سعادت آباد، نبش ۲ شرقي
۴ دلاوران ۱۸۷۷۱ سعادت آباد، بلواردريا، نبش بلوار شهرداري
۵ آبشار ۲۴۳۰۰ خيابان ۲۳ سعادت آباد، شمال شرق تقاطع با بلوار شهرداري
۶ شكوفه ۱۲۴۷۱ سعادت آباد، خيابان سرو غربي، خيابان شكوفه
۷ سنگي ۹۰۴۹ سعادت آباد، حد فاصل خيابان ۱۱ و ۱۳
۸ ستايش ۸۴۶۱ جنوب شرق تقاطع سعادت آباد و بزرگراه نيايش
۹ صدف ۳۵۱۰ بلوار سرو غربي، ضلع شمال غربي، ميدان شهرداري
۱۰ كوي فرهنگ ۱۶۰۸ پل مديريت، خيابان فرهنگ، كوي فرهنگ
۱۱ فرهنگ ۷۱۸۶ شمال ميدان فرهنگ، جنب بيمارستان پارسيان
۱۲ علامه ۶۲۳۸ خيابان علامه شمالي، خيابان ۲۰
۱۳ گلريز ۵۴۷۲ جنوب شرقي ميدان شهرداري
۱۴ لادن ۱۸۷۹۳ شمال ميدان شهرداري، شرق بلوار شهرداري شمالي
۱۵ پيشكسوتان ۵۰۴۶ سعادت آباد، علامه جنوبي، نبش خيابان ۳۴
۱۶ گل آرا ۲۲۰۱ سرو غربي، روبروي خيابان شكوفه
۱۷ بهاران ۷۲۹۰ علامه جنوبي، خيابان حق طلب
۱۸ مرواريد ۱۰۰۵۰ خيابان دريا، خيابان شهرداري شمالي، كوي مرواريد
۱۹ گل ۹۱۶ جنب مسيل، شمال ميدان فرهنگ،انتهاي كوي ۷
۲۰ شب بو ۲۰۰۰ بلوار ۲۴ متري سعادت آباد، كوي شب بو
۲۱ صرافها (گلپر) ۱۵۰۰ جنوب شرقي ميدان شهرداري
۲۲ كوثر ۷۰۰۰ بلوار دريا،۳۵ متري شهرداري جنوبي، نرسيده به نيايش
۲۳ نيما ۵۱۲۴ فرحزادي، نبش خيابان سپهر
۲۴ بوستان ۹۵۳۸ بلوار فرحزادي، تقاطع خيابان سرو غربي
۲۵ دريا ۱۹۵۲ بلوار فرحزادي، نرسيده به تقاطع دريا
۲۶ ساحل ۱۶۳۰ بلوار فرحزادي، نرسيده به دريا، نبش خيابان محتاج
۲۷ پرستو ۳۶۸۸ ميدان بوستان، خيابان طاهرخاني
۲۸ ايمان ۱۶۶۴ خيابان سپهر، خيابان ايمان
۲۹ معلم ۶۵۸۲ خيابان فرحزادي، نرسيده به نيايش، خيابان تربيت معلم
۳۰ پليس ۴۲۵۶ بلوار پاكنژاد، پايين‌تر از ميدان سرو
۳۱ امام حسين ۱۱۶۳۱ غرب يادگار امام، خيابان ارغوان غربي
۳۲ ميثاق ۶۲۷۴ غرب يادگار امام، خيابان كوهستان، خيابان ميثاق
۳۳ آسمانها ۴۷۴۷ انتهاي بلوار فرحزادي، خيابان آسمانها
۳۴ مولانا ۱۱۲۷۰ ضلع شمال غربي تقاطع بلوار پاكنژاد و دادمان
۳۵ گلگشت ۹۷۱۱ بلوار فرحزادي، بلوار كوهستان
۳۶ آسمان ۱۲ ۴۵۰۰ ميدان كتاب،انتهاي بلوار آسمانها، حاشيه بزرگراه يادگار امام
۳۷ سروناز ۵۴۰۰ خيابان ارغوان، خيابان سروناز
۳۸ ارغوان ۲۴۸۸ خيابان ارغوان، بعد از تقاطع درختي
۳۹ پانزده خرداد ۱۱۲۱۷ ضلع جنوب غربي ميدان فرحزاد، كوچه استخر
۴۰ گلپاد ۶۵۵۹ فرحزادي،خيابان ايثار،خيابان امام زاده داوود،مقابل مدرسه
۴۱ پارك پرواز ۱۰۶۳۰۳ انتهاي بلوار پاكنژاد،بلوار پيام،ميدان بهرود،جنب فروشگاه شهروند
۴۲ كيهان ۱۳۶۵۱ بلوار ايثار،بالاتر از بزرگراه يادگار امام،روبروي خيابان البرز ۶،ضلع جنوب غربي پارك پرواز
۴۳ اميد ۳۰۰۰ شهرك مخابرات،خيابان پيوند،بين پيوند ۱۰ و ۱۲
۴۴ كوهسار ۱۳۷۳ ميدان دركه،خيابان شهيد مير اسماعيلي
۴۵ شهيد قاسمي روبروي شهرك گلديسان

مراكز تفريحي ورزشي
مجموعه فرهنگي و ورزشي و تجاري اريكه ايرانيان
سفره خانه سنتي بوعلي
مدارس
هنرستان صداوسيما
سعادت آباد
مجتمع آموزشي تزكيه
دبستان سيدرضي
راهنمايي اخلاص
دبستان ايرانطلب تهراني
راهنمايي آزادي
دبستان استاد شهريار
راهنمايي آينده سازان
راهنمايي آيت‌الله سعيدي
دبستان راهيان فضيلت
دبستان ايمان
راهنمايي ۲۲ بهمن
مجموعه آموزشي سراج
دبستان شهداي مخابرات
راهنمايي دخترانه رامشه
دبيرستان غير انتفاعي دانشجو
دبيرستان علامه اميني
راهنمايي شهداي پارس خودرو (مجتمع اموزشي انصار)
مراكز خريد
مركز تجاري سروستان
مركز تجاري بوعلي
پاساژ مادر
فروشگاه شهروند بهرود
مركز تجاري علامه
مركز تجاري سهيل
مركز تجاري ابريشم
مركز خريد توس (علامه طباطبايي جنوبي)
مركز تجاري كسري
مركز تجاري پرواز

کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارون


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com